Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради підтримує законопроект

На засіданні члени Комітету зазначали, що законопроект (реєстр. №3008) спрямований на визначення організаційних та правових засад ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин з метою контролю епізоотичної ситуації в Україні та забезпечення гарантованої безпечності тваринницької продукції для споживання населенням.

Наголошувалося також, що розробка законопроекту зумовлена необхідністю адаптації нормативно-правової бази України до законодавства Європейського Союзу в частині тих законодавчих актів, які зобов’язують власників тварин здійснювати заходи з ідентифікації та реєстрації тварин.

На думку народних депутатів, реалізація положень проекту має сприяти забезпеченню надійного контролю за станом здоров`я тварин, ветеринарно-санітарного стану господарств тощо.

Зверталася увага на те, що статтею 10 законопроекту передбачено державну підтримку робіт з ідентифікації та реєстрації тварин. Проте, у пояснювальній записці до проекту відсутні необхідні обсяги фінансування (розрахунок розміру витрат), що не відповідає вимогам Бюджетного Кодексу та Регламенту Верховної Ради України. Тому, підкреслювали народні депутати, необхідно переглянути прикінцеві положення законопроекту, де вказано, що закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

       За підсумками обговорення, Комітет ухвалив рішення підтримати проект закону з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України.