Науково-практична конференція «Ресурсозбереження у технологіях кормоприготування і годівлі свиней – головний фактор покращання конкурентоспроможності вітчизняного свинарства»

14-15 грудня 20010 року
Науково-практична конференція
«Ресурсозбереження у технологіях кормоприготування і годівлі свиней – головний фактор покращання конкурентоспроможності вітчизняного свинарства»

     На конференції  будуть підняті питання пов’язані з кормовиробництвом і технологією годівлі свиней, заслухано пропозиції науковців та проведена демонстрація «Ноу-хау», пов’язана з годівлею свиней.  Будуть розглянуті новітні технології, обладнання, комплектуючі зі зберігання, переробки зерна, побічної продукції, яка може використовуватись в годівлі свиней, продукція комбікормових заводів та фірм.
      Напрями тем доповідей:
    Сучасні підходи до приготування кормів для свиней в умовах господарства, створення повнораціонних сумішей (зерноподріблювальне та змішувальне обладнання для кормів, контроль гомогенності сумішей, технологічні аспекти приготування повноцінних кормосумішей в умовах господарства).
      Технічні та технологічні аспекти удосконалення годівлі свиней. Обладнання для роздачі і годівлі (використання сучасного кормороздавального обладнання у приміщеннях для утримання свиней, практичний досвід з реконструкції приміщень, особливості конструкцій автогодівниць, вибір обладнання для сухого і вологого типу годівлі).
Оптимізація годівлі свиней різних статево-вікових груп, новітні підходи до нормування раціонів і використання кормових засобів (сучасні вимоги щодо нормування годівлі статево - вікових і технологічних груп свиней, використання сучасної обчислювальної техніки та програм з оптимізації раціонів, використання вітамінно - мінеральних балансуючих та інших кормових добавок різної природи в годівлі свиней (ензимів, підкислювачів, ароматизаторів, сорбентів і т. ін.).
      Аудиторія учасників:
керівники та провідні фахівці сільськогосподарських підприємств, фермери, виробники комбікорму, представники структур сервісного обслуговування АПК, сільськогосподарські машинобудівники, науковці-тваринники.
     Місце проведення: Конференція відбудеться на території сучасного комфортабельного комплексу «Пуща-Озерна» www.ozerna.com.ua, який належить  Державному  Управлінню Справами і є одним із найкращих.
       Організатор: Науково-інноваційний центр "Інтеграція"

За довідками звертатись:
Менеджер проекту Романко Світлана -   (044) 361-15-10;
Сайт: www.akademinform.com.ua
E-mail: akademinform@ukr.net