Мастит корів. Діагностика, лікування, профілактика

Айніл ефективне доступне лікування маститу

♦ Поширення маститу, перебіг і економічні збитки

Мастит (Mastitis) – запалення молочної залози, що розвивається внаслідок дії механічних, термічних, хімічних та біологічних факторів і характеризується патологічними змінами у тканинах і секреті молочної залози.
Внаслідок широкого розповсюдження, значних економічних збитків та санітарної загрози для людей, рішенням II Міжнародного симпозіуму мікробіологів, імунологів і інфекціоністів, мастит корів зарахований до першочергових проблем ветеринарної науки та практики...детальніше>>>
download PDF
♦ Етіологія маститу

Організм тварини перебуває під постійним впливом навколишнього середовища. Фактори його досить різноманітні і багатогранні. До них належать умови утримання (величина гурту, технологія, щільність розташування, мікроклімат приміщення тощо), тип та рівень годівлі, біологічна повноцінність раціону, біологічні чинники довкілля (мікроорганізми) та природнокліматичні умови...детальніше>>>
download PDF
♦ Патогенез та клінічний прояв маститу

Втрата здатності організму підтримувати постійність свого внутрішнього середовища (гомеостаз), призводить до хвороби, а близько 90 % усіх хвороб супроводжується явищем запалення.
Запалення – це складна, переважно місцева захисно-пристосувальна реакція організму на ушкодження тканин, яка виявляється комплексом поетапних змін морфологічного та функціонального характеру...детальніше>>>
download PDF
♦ Резистентність організму і мастит

Головною функцією імунної системи є розпізнання та знешкодження сторонніх речовин з метою підтримання гомеостазу організму, котрий має свою генетично обумовлену індивідуальність у кожної тварини. Отже, організм має багатоступеневу систему захисту від шкідливих агентів, які утворюються в його тканинах, або ж проникають із зовнішнього середовища. Однією з важливих особливостей організму є його реактивність, котра проявляється у вигляді відповідної реакції на дію факторів довкілля...детальніше>>>
download PDF
♦ Гормонально-біохімічний статус корів у нормі та за умови патології

Стан обміну речовин в організмі ссавців значною мірою віддзеркалює перебіг у ньому фізіологічних процесів. При деяких хворобах, у тому числі і маститі, організм протидіє мікроорганізмам за допомогою цілої низки захисних механізмів, дія яких залежить від його біохімічного статусу. Існує значна кількість факторів, які призводять до зміни чи порушення обміну речовин у глибокотільних та лактуючих корів...детальніше>>>
download PDF
♦ Діагностика та диференціальна діагностика маститу

Залежно від характеру запальної реакції мастит розділяють на клінічний з яскраво вираженими ознаками запалення і субклінічний (прихований) без виражених клінічних ознак захворювання.
Діагностика клінічного маститу ґрунтується на даних анамнезу, загального клінічного обстеження і клінічного дослідження молочної залози з пробним здоюванням і візуальним оглядом секрету...детальніше>>>
download PDF
♦ Методи лікування та профілактики маститу у корів

Вибір методу лікування корів, хворих на мастит, залежить від виду маститу, його перебігу та загального стану організму тварини. З цією метою використовують засоби фізичної, патогенетичної, етіотропної та при важкому перебігу хвороби симптоматичної терапії. Мастит – це захворювання не лише молочної залози, а усього організму тварини, тому лікування має бути комплексним...детальніше>>>
download PDF
♦ Нові підходи в лікуванні маститу корів

В умовах економічного становлення України та впровадження нових європейських стандартів під час вступу до СОТ в Україні підвищилися вимоги до якості сирого молока та молочної продукції, що значно загострило увагу ветеринарних фахівців на проблемі маститів корів, які на сьогодні обумовлюють значні економічні збитки внаслідок втрат молока та зниженню конкурентноздатності української молочної продукції Відомо, що мастит – це запалення молочної залози, що розвивається внаслідок дії механічних, термічних, хімічних та біологічних факторів і характеризується патологічними змінами у тканинах і секреті молочної залози...детальніше>>>
download PDF